De productie vindt per stuk plaats d.m.v. een mal per afmeting waardoor er geen afval vrijkomt bij dit proces. Dit in tegenstelling tot verkeers- en informatieborden die uit plaatmateriaal worden vervaardigd. Want bij vervaardiging van verkeersborden uit plaatmateriaal is het freesafval gemiddeld ongeveer 25%.