Ook Nederland moet voldoen aan het “Akkoord van Parijs” waarbij internationaal afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de aarde in te dammen. Het Nederlandse doel is dat we in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990, grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. Investeringen en aankopen van alle overheidsinstanties zullen moeten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is onomkeerbaar in gang gezet. Als belangrijke speler op de verkeersbordenmarkt zijn wij op zoek gegaan naar een duurzaam product met een hoge kwaliteit waarmee onze opdrachtgevers een bijdrage kunnen gaan leveren om te voldoen de doelstellingen.