Nabasco® biocomposiet verkeersborden voldoen aan alle eisen uit de geldende normen NEN-EN 12899-1 met verplichte CE-markering en de Nederlandse aanvulling NEN 3381:2020.

Zoals in NEN 3381:2020 is voorgeschreven is de achterkant van de verkeersborden grijs. Hiermee  wordt ook aan deze eis uit de Wegenverkeerswet voldaan.

De exacte omschrijving van deze eis staat in NEN 3381:2020 paragaaf 5.6.2 Kleur achterzijde drager en luidt: “De kleur van de achterzijde van de drager, zie figuur 1, moet grijs (RAL 7042 of vergelijkbaar) zijn.”