Het bedrijf NPSP bv uit Amsterdam heeft het product ontworpen. NPSP bv houdt zich mede bezig met de ontwikkeling van biobased composieten en onderzoekt de mogelijkheden van alternatieve toepassingen ervan. POL Heteren bv is de exclusieve distributeur van Nabasco®Sign voor de Nederlandse markt .