Waarom de introductie van een alternatief verkeersbord?

Ook Nederland moet voldoen aan het “Akkoord van Parijs” waarbij internationaal afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de aarde in te dammen. Het Nederlandse doel is dat we in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990, grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. Investeringen en aankopen van alle overheidsinstanties zullen moeten bijdragen aan

By |2020-11-18T11:06:23+00:0018 november 2020|, |0 Comments

Waar komen de grondstoffen van een Nabasco® biocomposiet verkeersbord vandaan?

De lokale restmaterialen komen  uit natuurgebieden in Nederland zoals de Weerribben in Overijssel. Dus 100% lokaal. Daardoor ontstaat een aanzienlijk lagere milieubelasting dan bijvoorbeeld bij materialen uit andere continenten, die door hun transport voor een aanzienlijke CO2-uitstoot zorgen.   Het riet wordt ingekocht bij rietdekkers als secundair riet. Secundair wil zeggen niet meer bruikbaar voor

By |2020-11-30T13:02:07+00:0017 november 2020||0 Comments
Go to Top