Nabasco®Sign, ons biocomposiet verkeersbord, heeft onlangs het certificaat Cradle to Cradle Bronze verkregen. Nabasco®Sign verkeersborden bestaan uit Nederlands riet, kalk en hars. Er wordt voor de vervaardiging van dit vernieuwende verkeersbord gebruik gemaakt van lokale natuurlijke reststromen. Grondstoffen die niet ten koste gaan van biodiversiteit of voedselproductie en die niet van de andere kant van de wereld komen.

Dat de gebruikte ingrediënten circulair en onschadelijk voor mens en milieu zijn is recent bevestigd door toekenning van het certificaat Cradle to Cradle Bronze. Een waardevolle beloning voor onze wens en inspanning om een milieuvriendelijk en kwalitatief hoogwaardig verkeersbord te ontwikkelen.

Het certificaat wordt toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Ze beoordeelt hiervoor het product en het productieproces. Nabasco®Sign is kritisch onderzocht op vijf duurzaamheidscriteria.

  • Materiaalkeuze (gezondheid en veiligheid voor mens en milieu)
  • Hergebruik van materialen
  • Hernieuwbare energie en CO2-management
  • Watergebruik in het productieproces
  • Sociale rechtvaardigheid

Bij de productie van Nabasco®Sign ontstaat geen afval. Het is een zogenaamd thermo-hardend biocomposiet. Per verkeersbord gaat de exact benodigde hoeveelheid grondstof in een mal. Onder enorme druk en met de nodige warmte wordt de grondstof tot bord geperst. Door dit proces vervormt het bord achteraf niet en kan het extreme temperaturen weerstaan van -50°/+150°. Problemen op het gebied van krimpen en uitzetten, hardheid en sterkte van het materiaal en hechting van folie zijn bij Nabasco® biocomposiet hierdoor uitgesloten.

Na afloop van het gebruik is het bord weer als grondstof in te zetten voor de productie van nieuwe Nabasco biocomposiet verkeersborden. Geheel circulair dus.

De Nabasco®Sign verkeersborden voldoen aan alle eisen uit de geldende normen NEN-EN 12899-1 (met verplichte CE-markering) en NEN 3381:2020.

Al veel gemeenten en terrein- en wegbeheerders zijn overgestapt op Nabasco®Sign. Volgt u ook? U maakt dan een bewuste keuze op de route naar een duurzamere leefomgeving!